İlk Yardım ve Sağlık Bilgisi Ders Notu

KAZA YERİ İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

İlk yardım uygulamalarına başlamadan önce, ilk yardımcı öncelikle hem kendi hem de yaralının güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu nedenle şu önlemleri almalıdır.

 1. İşaret vererek araç sağda durdurulur.
 2. Dörtlü sinyaller yakılır.
 3. Kaza yerinin en az 150 metreden görülebilecek şekilde reflektör veya sinyalli, ışıklı cihaz yerleştirilir.
 4. Taş, ağaç dalı, lastik koyulmaz
 5. Böylece zincirleme kaza önlenrniş olur.
 6. Mümkünse kaza yapan aracın kontağı kapatılarak motoru devreden çıkarılır.
 7. Aracın yanma olasılığına karşı dikkatli olmalı.
 8. Aracın devrilme olasılığı unutulmamalıdır.
 9. İlk yardımın yapılacağı ortam hazırlanırken şunlara dikkat edilmelidir:
 10. Taşımaya uygun bir yer olması.
 11. Aydınlatma uygun olması.
 12. İlk yardım malzemelerinin kolay ulaştırılabileceği bir yer olması.
 13. Araç ve ambulansın girebileceği yer olması.
 14. İklim koşullarının uygun olduğu ortam olması gerekiyor ki ilkyardımcı ilkyardımı rahat, uygun bir ortamda süratle uygulayabilsin.

İlk yardım :  Ani olarak hastalanan ya da kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılana kadar olay yerinde yapılan hayat kurtarıcı girişimlere denir.

İlk yardımın amacı: Kazanın olduğu yerde, kazazedelere yardım ederek durumlarının kötüye gitmesini engellemek ve hayatlarını kurtarmaya çalışmaktır.

Kaza yeri acil yardım haberleşmesi yapılırken ilk önce yaralıların durumu ve sayısı bildirilir.Acil yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj kısa, öz ve anlaşılır olmalıdır. Kaza yerine yalnız başına ulaşan diğer araç sürücüleri acil yardım haberleşmesini yaralıların ölmesini engelleyecek önlemleri aldıktan sonra yapmalıdır.

İlk yardımda 6 aşama:

1- Kazazedeyi güvenceli yere almak, (kaza yerinde gerekli emniyet tedbirleri almak.)

2- Teşhis koymak

3- İlk yardım yapmak

4- Haberleşme

5- Kazazedelerin öncelik sırasına göre taşınması

6- Kazazedelerin uygun pozisyonda taşınması

İlk yardımda öncelik sırası :

1: Solunumu duranlar

2: Kalbi duranlar

3: Şoka girenler

İlk yardımcının özellikleri :

1- İlk yardım bilgisine sahip olmak

2- Çabuk hareket etmek

3- Elimizdeki araç ve gereçleri en iyi şekilde kullanmak

4- Telaşlanmadan, heyecanlanmadan ve ümitsizlik belirtisi göstermeden, hemen ölebilecek olanlara öncelikle yardım etmek

Trafik kazalarına ilk müdahale edebilecek kimse oldukları için sürücülerin ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmaları önemlidir. Trafik kazası gördüğünde gerekli tedbiri almayan sürücülere para ve puan cezası birlikte uygulanır. Trafik kazası gördüğünde sürücülerin müdahale etmeleri her durumda bir zorunluluktur.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15